Tillsammans till
20 ton 2020

Gretelunds lantbruks AB

Gården Gretelund är en släktgård i tredje generationen. År 2007 övertog Henrik Nilsson och brodern Per-Inge Nilsson gården av sina föräldrar. Idag omfattar företaget Karpalunds Gård, Björkhems Gård, Annelunds Gård samt Gretelunds Gård. Gretelund, själva huvudgården, är belägen i Everöds socken cirka 20 km söder om Kristianstad.

 

Företaget är inriktat på växtodling och svinproduktion. Henrik är den som ansvarar för växtodlingen medan Per-Inge ansvarar för svinproduktionen. Växtodlingen består idag av 1072 hektar ägd, arrenderad och sambrukad areal. Marken finns i huvudsak i närheten av gårdscentrum, med undantag för gården Karpalund som ligger i Kristianstad, cirka 22 km från Gretelund.

 

Växtföljden är relativt fri men strävar efter en bra fyrårig rotation mellan sockerbetor och potatisgrödorna. 2015 odlas 73 hektar sockerbetor. Jordarterna varierar med alltifrån sandjord till styv lerjord. Cirka 90 % av arealen kan bevattnas. Potatis är den gröda av störst betydelse och odlingen består av stärkelsepotatis till Lyckeby, chipspotatis till OLW och matpotatis som säljs vidare till packerier/skalindustrier. Växtodlingen sysselsätter cirka fem helårsanställda och 2 säsongsanställda.

5T Henrik N 5

Henrik Nilsson

Född 1978. Utbildad Gårdsmästare. Familjen består av hustrun Åsa och barnen Axel 11, Erik 8 och Knut 3 år. Fritidsintressen är jakt och skidåkning.

 

Förväntningar med 5T

Att tillsammans med alla berörda inom betodlingen se till att sockerbetor är en konkurrenskraftig gröda även i framtiden. En annan aspekt är att sockerbetor är en spännande gröda att odla där man märker stora framsteg i skördeutvecklingen år efter år vilket tyvärr saknas i många andra grödor.

Henrik ser även fram emot att få ta del av all den expertis som medverkar i 5T projektet

5T Projekt Gårdar

Intressant fakta

Betodlare sedan: 2002
Högsta sockerskörd: 14,25 ton
Högsta rotskörd: 81,4 ton
pH-värde: 6,8
Sorter 2015: Cartoon, Pascalina KWS, Jollina KWS