Tillsammans till
20 ton 2020

Hviderups Gods

Hviderup är beläget mellan Lund och Eslöv, precis invid Kävlingeån och så gott som granne med Örtofta sockerbruk. Godset uppfördes i början på 1600-talet och ägs av familjen Ramel. Verksamheten vilar på flera ben – förutom växtodling har man halmeldning, vindkraft, uthyrning av stallar för äggproduktion och hästverksamhet samt uthyrning av bostäder.

Inspektor Jeppe Mårtensson ansvarar för driften och sköter växtodlingen tillsammans med tre maskinförare. Den odlade arealen uppgår till cirka 778 hektar, jordarten kännetecknas mestadels av mellanlera. Växtföljden består av sockerbetor, vårvete för utsädesodling, maltkorn, höstraps, höstvete samt träda och viltåker. 2015 odlas cirka 73 hektar sockerbetor.

5T Jeppe M 4

Jeppe Mårtensson

Född 1957. Driftsledare och anställd på Hviderup sedan 1986. Familjen består av hustrun Marita och utflugna barnen Nilla och Anders.

Jeppe ser 5T som en utmaning och hoppas kunna höja gårdens skördar och ta del av nya rön inom betodlingen. Att få testa försök på den egna gården känns privilegierat. Han minns det framgångsrika projektet 4T (Tillväxt till 10 ton) på 90- talet. ”Det projektet är vägledande inom all betodling än idag, kanske kan även 5T bli banbrytande?”.

5T Projekt Gårdar

Intressant fakta

Betodlare sedan: 1986
Högsta sockerskörd: 13,8 ton
Högsta rotskörd: 85,0 ton
pH-värde: 7,5
Sorter 2015: Muse, Cartoon