Tillsammans till
20 ton 2020

Lovisero

Cirka en mil öster om Trelleborg, strax utanför Södra Åby ligger Lovisero gård. Totalt brukas 178 hektar och den dominerande jordarten är lättlera. Marken är koncentrerad till brukningscentrum samt till två arrendegårdar, den ena norr om Smygehamn och den andra utanför Alstad.

Gården, som är en släktgård på hustruns sida, drivs sedan snart 16 år av Göran Olsson med familj. Det är en ren växtodlingsgård med en typisk sydskånsk växtföljd bestående av sockerbetor, maltkorn, höstraps, höstvete och konservärter. Betor odlas i genomsnitt vart fjärde år i den relativt fria växtföljden.

 

5T Göran O 5

 

Göran Olsson är lantmästare och tog examen 1994. Familjen består av hustrun Cecilia och 10-åriga dottern Emmy. Göran hoppas kunna lära sig något av 5T-projketet och att nya idéer och tankar ska berika under resans gång – man blir aldrig så bra att man inte kan bli bättre. Han tror också att diskussioner med andra odlare kan ge mycket.

5T Projekt Gårdar

Intressant fakta

Betodlare sedan: 1999
Högsta sockerskörd: 15,22 ton
Högsta rotskörd: 90,4 ton
pH-värde: 7,1
Sorter 2015: Cartoon