Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

16 maj

Tillväxt på max

I mitten på maj var det god fukta i marken och varmt. Detta gjorde att betorna växte så det knakade. På Tofta kunde man den 16 maj räkna till 4 hela örtblad med det femte och sjätte på gång.

Tofta 16 maj

Bilden tagen den 16 april