Tillsammans till
20 ton 2020

Tofta

Gården ligger i Tofta mellan Asmundtorp och Häljarp, cirka 8 km utanför Landskrona. Totalt bedrivs växtodling på 235 hektar varav 180 hektar är arrende. Växtföljden är fast och förutom de traditionsenliga skånska grödorna odlas spenat för utsädesproduktion. En stor del av spannmålsproduktionen är utsäde. Sockerbetsarealen är 38 hektar 2015.

Sedan 2006 drivs gården av Magnus Rafsten som då tog över föräldragården. Han blev lantbrukare på heltid först 2011 efter att ha drivit lantbruket parallellt med en tjänst på HIR i fem år.

5T Magnus R 6

Magnus Rafsten är utbildad agronom med mark/växt inriktning och tog examen 2000. Under 10 år jobbade han som rådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland och HIR Malmöhus.

Familjen består av hustrun Charlotte och barnen Eric, 4 år och Ingrid, 2 år.

Magnus ser fram emot att vara delaktig i 5T och undersöka vilka möjligheter man har att öka skörden ytterligare samt att se vad olika insatser har för betydelse för slutresultatet.

5T Projekt Gårdar

Intressant fakta

Betodlare sedan: 2006
Högsta sockerskörd: 13,91 ton
Högsta rotskörd: 78,3 ton
pH-värde: 7,4
Sorter 2015: Muse, Jollina KWS, Pascalina KWS, Cartoon