Tillsammans till
20 ton 2020

Valterslund

Valterslunds Gård är belägen på Österlen, cirka 2 km nordost om Bollerup. På gården bedrivs växtodling på 135 ha med en fyraårig växtföljd med gräsfröodling av ängsgröe som avbrottsgröda. Marken är koncentrerad till gårdscentrum och den dominerande jordarten är moränlättlera. 2015 odlas 22 hektar sockerbetor. Magnus tog över växtodlingen 2006 efter sin far som fortfarande hjälper till under vårbruk och skörd.

5T Magnus B2

Magnus Bengtsson är lantmästare med examen från 1998. Familjen består av sambon Anna och två söner, 7 och 11 år gamla. Jakt och viltvård är det stora fritidsintresset.

Magnus tycker att 5T är ett intressant projekt och har stora förhoppningar på kunskapsutbytet mellan odlare både i Sverige och utomlands. Projektet kommer att sporra honom i hans fortsatta betodling.

5T Projekt Gårdar

Intressant fakta

Betodlare sedan: 2006
Högsta sockerskörd: 13,95 ton
Högsta rotskörd: 84,3 ton
pH-värde: 7,1
Sorter 2015: Cartoon