Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

04 jun

Bra diskussion när 5T-odlarna träffades

Fältbesök 3.6_1

Ett av syftena med 5T-projektet är att 5T-odlarna ska träffas för att utbyta erfarenheter och kunskap. Den 3 juni träffades några av dem tillsammans för att titta på varandras betfält. Vi började dagen på Lovisero hos Göran Olsson strax söder om Södra Åby för att därefter åka till Tofta, Asmundtorp och Magnus Rafsten.

Aktuella åtgärder i fält diskuterades, bland annat radrensning. En åsikt som fördes fram var att det måste vara bra förutsättningar om man ska ge sig ut i fält – det ska damma efter radrensaren. Efterharv är ett måste.

Gödning och jordbearbetningssystem var också något som diskuterades. En slutsats var att radmyllning är det biologiskt optimala men att det självklart måste gå att räkna hem. Det är en stor fördel att radmylla i områden som ofta drabbas av försommartorka. En nackdel med bredspridning är definitivt risken för skorpa om man tillför natrium (vilket vi rekommenderar att man gör).

Att använda Rapid i betodling går utmärkt! Rapiden skapar en oerhört fin och jämn såbotten. Man får en mer lucker jord såbädd jämfört med att bara harva. Att harva 1 gång efter plöjning och därefter köra 1 gång med Rapiden ger den absolut bästa såbädden enligt en av de närvarande.