Tillsammans till
20 ton 2020

Lolleseje

Nära Danmarks sydligaste punkt ligger gården Lolleseje som ägs och drivs av Jens Erik Pedersen. Jens Erik är född på gården som tillhört familjen i tre generationer.

 

IMG_8153

 

Den totala arealen uppgår till 287 hektar, varav 283 hektar är åkermark. På gården odlas korn, vete, sockerbetor och gräsfrö.

Omkring 117 hektar av fasthetens areal ligger inom ”Bøtø Nor”, vilket är ett invallat område. En del av denna mark är belägen en meter under grundvattennivån. Trots att marken är invallad är markens bördighet klassad som JB7-mark (ungefär motsvarande god Söderslättsjord), förutom 14 hektar som är klassificerad som JB5.

 

Grödfördelning 2014:

  • Sockerbetor, 62 ha
  • Gräsfrö, 50 ha
  • Vårkorn, 77 hektar
  • Höstvete, 94 hektar.

 

Allt arbete på gården utförs med gårdens egna maskiner av Jens Erik och en lantbrukselev.

5T Projekt Gårdar

Intressant fakta

Namn: Jens Erik Pedersen
Betodlare sedan: 1989
Areal betor 2014: 62 ha
Total brukad areal: 287 ha
Sorter 2014: Criollo, Doblo, Jollina och Pasteur
Högsta skörd senaste 5 åren:

77,9 ton/ha i rotskörd och 14,7 ton/ha i sockerskörd