Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

11 jun

Mycket lyckat sommarmöte på Hviderup

Stort tack till alla som besökte oss på Nordic Sugars och NBR:s gemensamma sommarmöte på Hviderup den 10 och 11 juni. Även tack till företagsrepresentanter och maskinutställare som medverkade på olika sätt. Slutligen ett stort tack till Hviderups Gods för att vi fick lov att vara där och för ett gott samarbete.

Cirka 600 betodlare närvarade på något av mötena, vilket innebär att en tredjedel av odlarkåren var på plats. Med en sådan uppslutning kan vi inte vara annat än nöjda! Jeppe Mårtensson, inspektor på Hviderup, hälsar att de uppskattar att så många ville komma till Hviderup. Själv tycker han att det var ett bra upplägg på mötena och att vi hade en fantastisk tur med vädret.

För dig som vill blicka tillbaka på vad som sades eller inte kunde närvara kommer presentationen (från inomhusdelen) i pdf-form som här: 140610 – 11 Sommarmöte Hviderup

Här kommer ett gäng bilder från de båda dagarna. De två första bilderna är tagna med Hviderups egen drönare som deltagarna på sista mötet säkert såg fara förbi genom luften. Ett filmklipp filmat med drönaren kommer i ett senare inlägg!

Hviderup_multicopter1

Hviderup_multicopter2

Hviderup 2014-06-10 nr 6

Hviderup 2014-06-10 nr1

Hviderup 2014-06-10 nr 8

Hviderup 2014-06-10 nr 4