Tillsammans till
20 ton 2020

Eskemosegaard

Eskemose gård ligger vid Frejlev på sydöstra Lolland och drivs av Poul Bille. På gården odlas 180 hektar, varav 50 hektar sockerbetor som levereras med egen traktor och vagn till Nykøbings sockerbruk. Utöver betor odlas maltkorn och höstvete.

 

poul bille

 

Poul blev lantbrukare på heltid 1980 då han brukade Solstensgården på 22 hektar. Sedan dess har han övertagit Eskemose gård efter sin bror. Fram till 2008 fanns svinproduktion med 150 suggor på gården. På höstvetearealen sprider Poul gödsel från Nysted biogasanläggning.

 

5T Projekt Gårdar

Intressant fakta

Namn: Poul Bille
Betodlare sedan: 1980
Areal betor 2014: 50 ha
Total brukad areal: 180 ha
Sorter 2014: Criollo, Doblo, Jollina och Smash
Högsta skörd senaste 5 åren:

77,0 ton/ha i rotskörd och 14,2 ton/ha i sockerskörd