Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

18 Jun

Prøveoptagninger i 5T-marker

 

Midt i juni foretages de første prøveoptagning på 5T-gårdene .
Der høstes 2 x 6 m seks steder i hver mark. På billederne nedenfor ses roer fra en af de svenske 5T-gårde:  Magnus Rafsten i Tofta.

IMG_4558

På billedet ses de 6 største roer i parcellen.

 

IMG_4563

Roerne vejes af Magnus Nilsson.

Også i Sverige berettes, at det er ret tørt i markerne, og roerne sidder godt fast. Roerne lider dog endnu ikke af tørke hos Magnus Rafsten.

Roerne i spanden vejer 5,28 kg, og det er samlet mængde fra en parcel. Med 48 cm rækkeafstand giver dette et rodudbytte på 9,2 ton/ha. Det er en fin tilvækst siden 4 april, i gennemsnit 126 kg pr. hektar pr. døgn. Roernes rødder er lange og fine.

IMG_4561

Ud over prøveoptagningen udføres et antal andre registreringer:

–          Foto af roer samt vægt af høstet top og rod

–          Plantetælling

–          Måling af reflektans med “Greenseeker”

–          Prøveudtagning for at måle tørstof i både top og rod

–          Prøveudtagning af unge blade til bladanalyse for indhold næringsstoffer – dette foretages hos Yara i England