Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

17 jun

Skörd i 5T-fälten

I dagarna tar man upp betor på alla 5T-gårdar för att mäta tillväxten från sådd fram till mitten på juni. Det skördas två rader x 6 meter för hand på sex platser i varje fält. I morse skördades betor hos Magnus Rafsten i Tofta.

IMG_4558

Bilden visar de 6 största betorna i parcellen

Tofta 16/6 små betor

…och de 6 minsta betorna

IMG_4563

Magnus Nilsson, HS försöksverksamhet

Magnus och Camilla, som är de som skördar på de svenska gårdarna, berättar att det är väldigt fina förhållanden, jorden släpper fint från rötterna och betorna är rena. Dock är det rätt torrt i marken – betorna sitter hårt. Lite regn skulle inte skada men hos Magnus Rafsten kommer betorna inte lida av torkan då jorden levererar tillräckligt med vatten.

Betorna i hinken väger 5,28 kg och är skörden från en parcell. Med 48 cm radavstånd innebär det en rotskörd på 9,2 ton/ha. Det är en bra tillväxt sedan den 4 april, i genomsnitt 126 kg per hektar och dygn. Betornas rötter är långa och fina, en beta mätte 34 cm från bladfäste till rotspets.

Jag bad dem uppskatta vad sockerskörden kommer vara den 15 november. Magnus tippar på 16 ton/ha socker på hela fältet och 18 ton/ha i försöksrutorna. Den som lever får se!

IMG_4561

Förutom att skörda utförs ett antal andra moment:

–          Foto av växande betor samt skördad blast och rot

–          Planträkning

–          Mätning av reflektans med Greenseeker

–          Provtagning för mätning av torrsubstanshalt i både blast och beta

–          Provtagning för växtnäringsanalys av unga blad för analys hos Yara i England