Tillsammans till
20 ton 2020

Brakilde

Stig och Henriette Fabricius köpte gården Brakilde i Råbylille vid Stege på Møn på den öppna marknaden 1995. Då utgjordes gården av 52 hektar samtidigt som ytterligare 50 hektar arrenderades. Idag omfattar fastigheten cirka 200 hektar varav 45 hektar är utarrenderade.

Stig Fabricius

 

Stig och Henriette arbetar dagligen tillsammans med Stigs yngre bror, som tog över föräldragården. Förutom att bruka den egna arealen (totalt 300 hektar), sår bröderna 70 hektar betor och sprutar 120 hektar åt andra.

Stig och Henriette odlar sockerbetor (40 hektar), raps, vårkorn, höstvete och gräsfrö.

 

5T Projekt Gårdar

Intressant fakta

Namn: Stig Fabricius
Betodlare sedan: 1995
Areal betor 2014: 36 ha
Total brukad areal: 300 ha
Sorter 2014: Bosch, Criollo, Elora, Jollina og Lombok
Högsta skörd senaste 5 åren:

79,5 ton/ha i rotskörd och 15,1 ton/ha i sockerskörd