Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

29 jul

Betor på rad

Här kommer ytterligare två bilder från den 10 juli med fem betor från respektive 5T-gård. Betorna till vänster är från de svenska gårdarna och betorna till höger tillhör de danska.

Alla platser 10 jul_2
SVERIGE: Gretelund (längst upp till vänster i bild), Valterslund, Lovisero, Tofta och Hviderup.

DANMARK: Nygaard (längst upp till höger i bild), Brakilde, Lolleseje, Eskemosegaard och Asserstrup.

 

Alla platser 10 jul_3
Spegelvänd ordning