Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 jul

Blasten säger inte allt

Igår besökte Robert Olsson, NBR och Frida Thorstensson, Nordic Sugar de svenska 5T-gårdnarna för att få en uppfattning om läget i fält.

Körspår Gretelund
Gretelund. Bevattning, senast den 8/7, håller uppe markfukten

5 betor Valterslund
5 betor representativa för betorna i framkant på Valterslund (dock inga kantbetor eller liknande!)

En rad olika saker dokumenterades, bland annat blastens kondition, markfukt och ogräsförekomst. Vi grävde även upp fem betor ”i framkant” på varje fält som mättes och vägdes. Dessa genomgick det så kallade öl- och vinprovet. Man brukar säga att riktigt bra betor har samma diameter  som en ölflaska (60 mm) kring midsommar. Eftersom några veckor passerat sedan dess fick även diametern av en vinflaska (80 mm) agera måttstock. Detta kan inte kallas en vetenskaplig studie men ger oss en fingervisning om hur de ser ut på de olika platserna.

Skorderesultat juli
Markfukten i fälten är graderad på en skala 1-5 där en 1:a står för vissnande blad och en 5:a för vått på markytan. På Valterslund är det torrt men det finns tillräckligt med vatten för att bladen inte ska vissna.

Lovisero fröstockar
Relativt många fröstockar på Lovisero. Betorna fick 19 mm regn natten mellan den 8 och 9 juli

Öltest Tofta
Tofta. Dessa betor har en genomsnittlig diameter på 81 mm – stora som en vinflaska med andra ord!

Tabellen ovan visar att fälten med mest blast inte nödvändigtvis har störst rötter. Återigen kunde vi konstatera att blasten inte säger allt, frågan hur mycket blast som krävs för maximal rottillväxt kvarstår. En sak är säker, den solenergi som gått åt till att bygga blast blir det inget socker av. Samtidigt är det självklart viktigt med en väl utbyggd solfångare så tidigt som möjligt. Vi är positivt överraskade över att Lovisero har haft en så pass god utveckling trots en knackig start med svampangrepp och brist på nederbörd (det första rejäla regnet kom 9/7).

Vi drar slutsatsen att den goda utveckling som vi såg i mitten på juni kan tillskrivas mitten på juli också.

Robert Hviderup
Äldre, begränsade hagelskador noterades på Hviderup