Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

18 jul

Status i fält 10 juli Sverige och Danmark

Förra inlägget beskrev läget i fält på de svenska 5T-gårdarna den 9 juli. Den 10:e juli gick färden mot Danmark och de 5 danska gårdarna. Nedan följer en sammanfattning av resultatet för alla 10 gårdarna.

Överlag ser det mycket bra, generellt är skillnaderna mellan platser större än mellan Sverige och Danmark.

Skörderesultat juli alla

Vid tidpunkten var det torrt i Danmark, de måste fått mindre regn än vad vi fått i Sverige.

Betydande skillnader i blasthöjd kopplat till vattentillgång.

Blasten helt frisk överlag. På Brakilde fanns en del gula och vissna blad i botten (torkstress). Ett par platser har mindre hagelskador.

På varje plats grävdes fem betor upp, alla med beta på normalavstånd på båda sidor om i raden. På tre av fem platser uppnåddes en genomsnittlig rotdiameter på strax över 80 mm. Den största betan på respektive dansk gård var i genomsnitt 90 mm, i Sverige var motsvarande siffra 84 mm.

Genomsnittlig rotvikt per gård uppgick till 224-444 g/beta. Mätningen vill visa den uppnåbara tillväxten för en enskild beta på en viss plats. Potentialen i ett perfekt fält är rotvikten gånger plantantalet. För Hans Henrik Jul Petersen (HHJP) skulle det betyda 444 g x 85 000 = 37,8 ton/ha den 10 juli. Men det förutsätter att alla betor är som den bästa.

Överlag nästan ogräsfria fält. Dock har en plats i Sverige och en plats i Danmark så mycket ogräs att det bedöms påverka skörden negativt.

 

HN beta m blast juli
Gretelund

MB Beta m blast juli
Valterslund

GO beta m blast juli
Lovisero

MR Beta m blast juli
Tofta

JM beta m blast juli
Hviderup

CS beta m blast juli
Nygaard

SF beta m blast juli
Brakilde

JEP Beta m blast juli
Lolleseje

PB beta m blast juli
Eskemosegaard

HHJP Beta m blast juli
Asserstrup