Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

29 Jul

Status i markerne pr. 10. juli i Sverige og Danmark

Den 9. og 10. juli blev alle 10 5T-gårde i Sverige og Danmark besøgt, og der blev foretaget målinger og vurderinger af roerne på de enkelte gårde.

Overordnet ser det godt ud, og generelt er forskellen mellem stederne større end forskellen mellem Danmark og Sverige.

I tabellen nedenunder er de første fem linier fra gårdene i Sverige og de sidste fem er de danske.

20140710_5Tresultat_dk

 

Der er kommet mere regn i Sverige end i Danmark.

De store forskelle i tophøjde hænger sammen med tilgængeligheden af vand.

Toppen er generelt frisk. Dog fandtes der på Brakilde en del gule og visne blade i bunden (tørkestres). Et par steder havde mindre haglskader.

På hver gård blev gravet fem roer op, alle med naboroer på normalafstand til begge sider i rækken. På tre af de fem gårde fandtes en gennemsnitlig roddiameter på over 80 mm. Den største roe på respektive danske gårde var i gennemsnit 90 mm, i Sverige var modsvarende måling 84 mm.

Gennnemsnitlig rodvægt pr. gård lå i intervallet 224-444 g/roe. Potentialet i en perfekt mark er rodvægten gange plantetallet. For Hans Henrik Jul Petersen (HHJP) giver dette 444 g x 85 000 = 37,8 ton/ha den 10 juli.

Næsten alle steder er fri for ukrudt. Dog har en gård i Sverige og en i Danmark så meget ukrudt, at det vurderes at påvirke udbyttet negativt.

 

HN beta m blast juli
Gretelund

MB Beta m blast juli
Valterslund

GO beta m blast juli
Lovisero

MR Beta m blast juli
Tofta

JM beta m blast juli
Hviderup

CS beta m blast juli
Nygaard

SF beta m blast juli
Brakilde

JEP Beta m blast juli
Lolleseje

PB beta m blast juli
Eskemosegaard

HHJP Beta m blast juli
Asserstrup