Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

15 aug

Lägesrapport från Tofta

Betorna på Tofta ser ut att trivas! På frågan om det finns några tillväxtbegränsande faktorer i årets betfält så svarar Magnus Rafsten att det möjligtvis skulle vara bristande tillgång på vatten. ”Men jag kan inte se att betorna har lidit, dom har inte sovit alls. Det har egentligen kommit regn i lagom mängder hela växtsäsongen förutom i juli”, menar Magnus. I juli fick man inte mycket regn men i augusti har det hittills kommit 25-30 mm vilket gjorde gott för betorna.

Tofta 20140814_2
Betor från Tofta 2014-08-14.

Blasten är överlag frisk och grön. Den 10 augusti gjordes en bladsvampsbehandling med 0,6 l/ha Comet Pro.  I den obehandlade kontrollrutan hittades igår både rost och mjöldagg. Mjöldagg finns även ute i fältet men angreppen är relativt små.

 

Tofta 20140814_1
Notera den nästintill svarta jorden trots att det är torrt i markytan.

Spannmålsskörden avslutades på Tofta förra helgen och Magnus är mycket nöjd med skörden.