Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

05 aug

Tankar kring årets betfält

Valterslund_grep
Valterslund i mitten av juli.

Magnus Bengtsson på Valterslund är i nuläget inte helt nöjd med årets betfält, som inte ser ut att ge någon rekordskörd. I våras led betorna av jordboende svampar, vilket satte tillbaka dem rejält. Vi pratade med Magnus för att höra hur han tänker kring årets betodling. ”När man ser tillbaka har vi nog haft detta problem tidigare år men inte fäst den uppmärksamhet vid det som man borde”, berättar Magnus.

Det har troligtvis varit problem med svampangrepp på vissa fält även tidigare år – betorna har kommit jättefint men har sedan stannat upp i tillväxten. Årsmån och sortval kan ha gjort att effekterna inte blivit så stora som i år och han har därför ändå varit nöjd med skörden och inte reflekterat mer över svag tillväxt på våren. En teori är att vårplöjning, som Magnus börjande med för några år sedan, haft en negativ inverkan på graden av svampangrepp. Ett praktiskt sortförsök med tre olika sorter finns på gården i år. I våras fanns tydliga sortskillnader vad gäller grad av svampangrepp vilket var lärorikt.

 

”Fördelen med att vara med i 5T är att ett större fokus läggs på

betodlingen och att man får hjälp att följa upp problem noggrannare.

Man funderar mer kring vad man kan göra bättre till nästa år”.