Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

26 Sep

Anden prøveoptagning gennemført

Den første prøveoptagning blev foretaget midt i juni. Dengang var det gennemsnitlige sukkerudbytte på 7,5 tons pr. ha på alle ti 5T-gårde. Siden da har tilvæksten været stor, som fremgår af anden prøveoptagning midt i september.

Lovisero_GO_1
Roer fra et prøveoptagningsfelt (2 rækker x 6 m) hos Göran Olsson, Loviserogen som viser et gennemsnitlig rodudbytte på 92,7 ton/ha for alle ti gårde.

Skörderesultat september 1

Figuren foroven viser sukkerudbyttet på de respektive gårde i tons pr. ha. De røde søjler er de danske gårde, og de blå er de svenske. Højest udbytte er i Gedesby på Falster med 18,3 tons sukker pr. ha.  Tidligere forsøg viser et potentiale på omkring 3,6 tons sukkertilvækst til midt i November, så der skulle være mulighed for at nå op over 20 tons.

Tabell skörderesultat sept

På fire af gårdene er rodudbyttet over 100 ton/ha, se tabellen oppe over. De danska sukkerprocenter er næsten 1 procentenhed højere end de svenske, men den indbyrdes variation mellem gårdene indenfor landet er ligeså stor som variationen mellem landene.

Lovisero_GO_Säckhämtning
Hentning af sække.