Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

24 sep

Andra provgrävningen genomförd

Den första provgrävningen gjordes i mitten på juni. Då var den genomsnittliga rotskörden 7,5 ton/ha på alla tio 5T-gårdarna. Sedan dess har det växt ordentligt, i mitten på september gjordes den andra provgärvningen som visar på en genomsnittlig rotskörd om 92,7 ton/ha för alla tio gårdarna.

Lovisero_GO_1
Skörden från en skörderuta (2 rader x 6 meter) hos Göran Olsson, Lovisero
 

Skörderesultat september 1
Figuren ovan visar respektive gårds sockerskörd i ton/ha. De röda staplarna är de danska gårdarna och de blå visar de svenska. Imponernade skördar minst sagt! Allra högst sockerskörd har Gedesby på Falster med hela 18,3 ton socker per hektar. Tidigare försök indikerar en potential på runt 3,6 ton sockertillväxt till 15 november. Med andra ord kan 20 ton uppnås på fem platser.

 Tabell skörderesultat sept

På fyra plastser är rotskörden större än 100 ton/ha, se tabellen ovan. De danska sockerhalterna är dygt en procent högre än de svenska men den inbördes variationen mellan platserna inom landet är lika stor som variationen mellan länderna.

 Lovisero_GO_Säckhämtning
Säckhämtning med ATV hos Göran Olsson på Lovisero