Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 sep

Bra tillväxt hela säsongen i söder

Strax söder om Södra Åby ser betfälten mycket granna ut. Göran Olsson på Lovisero tycker hans betor haft bra tillväxt hela säsongen med undantag för problem med rotbrand och plantbortfall precis i början. Juli månad var torr men betorna klarade det förvånansvärt bra, det var bara enstaka dagar som de slokade. Blasten är frisk och grön, dock har betorna satt en del nya blad nu på slutet vilket naturligtvis inte är önskvärt. Göran funderar på om det kan vara torkan som är orsaken.

 

20140906_Lovisero1
Lovisero 6/9 (Görans egen bild)

Göran uppskattar att rotskörden hamnar kring 90 ton/ha. Med en sockerhalt på dryga 17 % ger det en sockerskörd på omkring 15 ton/ha. En rotskörd på 90 ton är med årets förutsättningar fullt rimligt resonerar Göran som flera gånger tidigare tagit rotskördar på den nivån. Gårdens genomsnittliga sockerhalt de senaste fem åren är 17,7 %. Göran ser dock en tydlig trend att hans sockerhalt sjunkit de senaste åren och anser att förädlarna borde prioritera sockerhalten mer.

Förra helgen kom stora regnmängder i Skåne, på Lovisero fick man ca 60 mm regn. Trots kraftiga regn stod det aldrig något vatten på fälten, dock hade den nysådda rapsen klarat sig bättre utan regnet. Sedan i måndags denna vecka har det varit uppehållsväder med sol och blåsig väderlek.  I fredags gick det att komma ut med Carrier på rapsstubben.

För någon vecka sen drog Göran sena stocklöpare, det var dock inga mängder. Han kan konstatera att det främst är Jollina som haft problem med stocklöpare bland hans sorter i år.  Den 7 augusti gjordes en bladsvampsbehandling med 0,5 l/ha Comet, det är alltså aktuellt med en eventuell andra behandling. Göran har ännu inte bestämt om det blir en andra behandling eller inte men han är inte helt övertygad om nyttan med en sådan.