Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

29 sep

Kraftig ökning av hektarskördar

Hektarskörden av socker i Sverige har ökat med 50 procent sedan 1995. Det skriver LRF i ett pressmeddelande som flera media citerat. Ingen annan sektor inom jordbruket slår den produktivitetsökningen, enligt en rapport från LRF.

Skördeutvecklingen är något som hela näringen åstadkommit. Ola Cristiansson på Nordic Sugar nämner rådgivning, snabb omsättning av kunskap i praktisk odling, en bra dialog med tillverkare av insatsvaror och maskiner samt forskning och utveckling som viktiga orsaker. Förbättrade strategier för kalkning, växtföjd, växtnäring och bladsvampsbehandling är exempel på åtgärder på gårdsnivå som lett till den positiva utvecklingen.

Trots den fantastiska utvecklingen kan vi inte luta oss tillbaka. Idag är den genomsnittliga hektarskörden 10,3 ton socker, hur långt har vi kommit år 2020? 5T-projektet är sockernäringens största satsning under den kommande femårsperioden och syftar till att höja skördarna på bred front i hela odlarkåren. Ola kommenterar den utstakade vägen framåt så här:

”Jag är övertygad om att vi tillsammans når 20-20-20 genom att fortsatt ligga
i framkant med produktivitetsförbättringar.  Allt är lika viktigt: genetiken,
att utnyttja jordens
förmåga och utföra alla insatser vid rätt tillfälle”.

Tofta_MR_2