Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

22 okt

Fortsatt grönt efter två behandlingar

Årets angrepp av bladsvampar ligger på den övre halvan mot normalåret. Bilderna nedan från 5T-gården Lovisero  i Södra Åby visar tydligt effekten av insatta behandlingar. Första behandlingen gjordes den 6 augusti med 0,5 l Comet och den andra den 11 september med 0,25 l Comet. Angreppen är främst orsakade av mjöldagg och rost.

”Idag känns det deprimerande”, berättar Göran på telefon. Det har regnat över 120 mm de senaste tio dagarna och mer lovas.

Göran kan åtminstone glädjas över ett grönt fält där betorna fortfarande växer och förbrukar vatten. Därtill har ett gott skydd mot första frosten om och när den nu kommer. Nu hoppas vi på upphållsväder med sol och blåst.

 

Bladsvamp Södra Åby

En närmare titt i den obehandlade delen visar att samtliga de äldre bladen stuppat för bladsvamparna. Betan sätter nya men det är till priset av lägre sockerhalt och lägre sockerskörd. Min gissning är att angreppet kostar runt 10 % i skörd.

Bladsvamp Södra Åby_1

/Robert Olsson