Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

01 Oct

Markmøde på projekt-ejendomme

Der var et pænt fremmøde til torsdagens markmøder hos Stig Fabricius, Møn, og Poul Bille, Østlolland.
Til møderne blev ejendommenes IPM-demoer fremvist med en efterfølgende diskussion af bl.a. nedsatte doser i ukrudtsbekæmpelse og vigtigheden af rette sprøjteteknik.

Otto Nielsen, NBR, redegjorde for forløbet af høsten på 5T ejendommene i Danmark og Sverige.
Afslutningsvis blev Nordic Sugar’s spildværktøj demonstreret, og hos Poul Bille blev der vist resultatet af at undersøge jorden for knækkede rodspidser efter optagning.

20141001Billede1
Gennemgang af spildværktøj hos Stig Fabricius.

20141001Billede2
Demo-parcel med radrensning hos Poul Bille, der i år har vist sig at have lige så god effekt som en ukrudtssprøjtning.

20141001Billede3
Der var stor interesse for spildværktøj og spildundersøgelse hos Poul Bille.