Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 okt

Reseberättlese från Beet Europe i Polen

Förra veckan åkte de svenska och danska 5T-odlarna tillsammans med Nordic Sugar och NBR till Polen bland annat för att besöka Beet Europe.

Efter att vi landat i den polska staden Wroclaw gick färden vidare till Polens sista statligt ägda jordbruk beläget alldeles intill gränsen mot Tjeckien. Gården omfattade 9000 ha växtodling och med en imponerande betareal på 1400 ha, Europas största! Medelarealen på fälten uppgick till 103 ha och det största skiftet var på 278 ha! Mjölkproduktion fanns också med 3000 kor fördelat på tre enheter. Det var ett intressant studiebesök som ordnats av Syngentas representant i Polen.

Beet europe sveska 5t

Dag två inleddes med ett möte där resultat från 5T-gårdarnas provgrävningar redovisades och en hel del intressanta diskussioner kring hur vi går vidare med projektet till nästa år. På eftermiddagen var vi inbjudna på ett seminarium kring strip tillage som anordnades av IIRB. Resultat och erfarenheter från flera länder presenterades och sammanfattningsvis kan man säga att på lättare jordar fungerar tekniken väl medan man inte riktigt haft samma framgångar på styvare lerjordar där man gör djupluckringen på hösten och sedan kommer tillbaka på våren och etablerar betorna. Skördetappet jämfört med alternativa metoder är helt enkelt för stort.

Beet europe

Den sista dagen på resan ägnades åt Beet Europe som i år anordnades i staden Dobieszów. Beet Europe är ett evenemang som kan liknas med gamla tiders ”Betans dag” där tillverkarna visar upp sina betupptagare i fält. Vanligtvis görs också tester av maskinerna i fråga om upptagningskvalitet och spill, dock inte denna gång utan vi fick nöja oss med att själva studera resultatet. Trenden framgick ganska tydligt, detta året fanns bara de tre största tillverkarna på plats, Grimme, Ropa och Holmer. Grimme har genom sitt förvärv av Kleine nu också fått tillgång till en självgående renslastare och denna fanns i deras monter. Holländska Agrifac och tyska Holmer ingår numera i samma koncern och en mindre självgående sexradig maskin från Agrifac fanns i Holmers monter. I anslutning fanns också en mässa med jordbearbetningsmaskiner, sprutor, traktorer mm.

Mer om Beet Europe och 5T-odlarnas tankar kring resan kommer längre fram.