Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

24 nov

Årets lagringsförsök

NBR:s årliga lagringsförsök är jätteviktiga för att skaffa oss mer kunskap om lagringsstrategier och frostskydd. Efter tre års lagringsförsök på Svenstorp kommer årets lagringsförsök att ligga på Hviderup.

20141121 Hviderup
Försöksstukan på Hviderup den 21 november. Närmast i bild syns led 6 och 5.

Leden med olika frostskyddsmaterial är i år:

1) Ingen täckning

2) Klünder TopTex* + Jupette 5m (efter 10 dagar/risk kraftig frost)

3) Klünder TopTex

4) Klünder TopTex + Jupette 3m (efter 10 dagar/risk för kraftig frost)

5) Klünder TopTex + Jupette 4 m med öppen fot (läggs på vid inlagring)

6) Halm + plast (vid behov)

*Med Klünder TopTex menas att fiberduken läggs på maskinellt med Klündermaskin.


För att utvärdera lagringsförlusterna i de olika leden används i år säckar som ”bakas in” i stukan. Anledningen till att säckar används är att NBR vill studera, inte bara förändringen i sockerhalt, utan även viktförändringen från det att betorna lagras in till att de levereras. Den 10 november påbörjades arbetet med att göra 260 stycken säckar med 20 representativa betor i vardera säck. Varje säck fick ett ID-nummer och vägdes. Detta arbete gjordes för hand!

20141110 Hviderup NBR
NBR:s personal jobbade i två dagar med att fylla och väga säckar.

Säckarna lades på en lodrätt rad på kortänden av stukan, därefter tippas mer betor med hjälp av upptagaren för att täcka säckarana med ett skikt betor. Slutligen lades en ny rad med säckar på stukan som nu ligger direkt under täckningsmaterialet. Detta för att studera torkningseffekten av TopTex och hur det påverkar känsligheten för frost.

 

Lagringsförsök2014
Säckar placeras på rad i stukan och täcks sedan med betor.