Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

14 nov

Skörd på Gretelund

På 5T-gårdarna är det tid att skörda betorna och se hur långt vi verkligen har nått på resan mot 20 ton socker 2020. Målsättningen i projektet är att minska gapen mellan verklig och möjlig skörd. Vi har följt 5T-fälten under hela växtodlingsåret och nu är det tid att få siffror på slutskörden. Denna veckan har det i måndags skördats på Hviderup och igår på Gretelund. Nästa vecka skördas de sista tre fälten.

Uppnåbar skörd

Målet är att se vad som är högsta uppnåbara skörd på fältet om allting är så bra som möjligt, det vill säga det finns inga ogräs i parcellerna och plantbeståndet är så gott som perfekt. Här tas betorna upp för hand och vägs och analyseras som ett försöksprov.

Skörd 13 nov_1
Handskörd av betor i parcellerna för ”uppnåbar skörd”.

Odlarskörd

I ledet med odlarskörd skördas en bestämd yta på försöksfältet med gårdens normala upptagare och tre lastbilsekipage körs till bruket för vägning och provtagning. I samband med skörden görs också en spillundersökning och bedömning av upptagningskvaliteten.

Skörd 13 nov_2
På Gretelund anlitas maskinstation för skörd av sockerbetorna.

 

Skörd 13 nov_3
Bedömning av upptagningskvalitet där nackning, rotspetsbrott, ytskador och sprickor bedöms.