Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 nov

Skörd på Tofta

Vid lunchtid idag gick det sista lasset med försöksbetor från Tofta och därmed är alla försöksfälten på 5T-gårdarna nu skördade. Det som togs upp i dag är det vi kallar odlarskörden vilket består av tre separata sprutdrag som skördas med gårdens normala upptagare och direktlevereras till bruket med tre lastbilsekipage för vägning och provtagning.

Tofta_2_20141119
Entreprenören Per Jönsson tar upp betorna med en sexradig Vervaet.

För varje lastbilsekipage tas fyra prover – två i bilen och två i släpet – för att få en så representativ bild som möjligt av odlarskörden. Förutom dessa prover, som tas på vanligt vis i betmottagningen, fylls fyra provlådor per ekipage direkt i fält. ”Fältproverna” tas eftersom provtvätten i Nakskov tillämpar efternackning, vilket innebär att de danska och svenska skörderesultaten inte blir jämförbara om inga fältprover görs (åtminstone på de danska 5T-gårdarna).

Tofta_1_20141119
Robert Olsson på NBR ser till att det blir lagom med betor till ”fältproverna” medan Magnus Rafsten sköter spakarna i lastmaskinen.

Tofta_4_20141119
Spillundersökning där rotspettsbrott, blastning, sprickor, ytskador och betstorlek graderas och mäts. Uppgifterna läggs in i ett datasystem med hjälp av en läsplatta direkt i fält.

Tofta_3_20141119
Magnus R och transportören Lars-Olof Grönvall.

 

Så vad blev skörden då??? Siffrorna från de svenska 5T-gårdarna kommer inom kort.