Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 dec

Följ temperaturutvecklingen i fem stukor

Det är viktigt att regelbundet hålla koll på temperaturen i stukan så att den varken blir för kall eller framförallt för varm. Genom att slå ner ett rör i stukan och sänka ner en termometer kan du för en billig peng kontrollera temperaturen. Ett mer bekvämt sätt är att använda temperaturspjut som läses av via internet.

NBR har satt ut temperaturspjut på fem olika platser runt om i Skåne: Gedsholm i nordväst, Gretelund i nordöst, Hagestadborg på Österlen, Hviderup nära Örtofta och Lovisero i sydväst.

Lovisero tempspjut
Loviseros stuka med temperaturspjut.

Tanken är att du som odlare ska kunna följa den plats som ligger närmast dig för att få en indikation på när det är dags att täcka med kompletterande frostskydd eller lufta din egen stuka. OBS! Detta ersätter inte en termometer i din egen stuka.

I varje stuka, förutom den på Hviderup, finns två temperaturspjut med två givare per spjut. Det innebär att det för varje gård visas fyra linjer, en linje per temperaturgivare. Årets lagringsförsök ligger på Hviderup och för att kunna mäta skillnader mellan de olika försöksleden finns här ett spjut i varje led.

Tips för att få ut så mycket av hemsidan som möjligt:

1) Välj plats under ”Ändra basenhet”.

Graf_tempspjut_1

2) Zooma in ett diagram genom att hålla nere väster musknapp samtidigt som du drar en ruta över det område som du vill zooma in.

Graf_tempspjut_2

3) Diagrammet för Hviderup visar 13 olika linjer, vilket gör det svårt att urskilja olika försöksled. Genom att klicka på förklaringarna för de olika leden i nederkant av diagrammet kan valfritt led döljas.

Graf_tempspjut_3

4) Se temperaturutvecklingen för en viss tidsperiod genom att välja mellan alternativen till vänster ovanför diagrammet. Du kan välja mellan sex timmar, en dag, fyra dagar, en vecka, en månad eller hela säsongen.

Graf_tempspjut_4

Lagringsförsöket på Hviderup

Följande försöksled finns på Hviderup:

1) Ingen täckning

2) Klünder TopTex* + Jupette 5m (efter 10 dagar/risk kraftig frost)

3) Klünder TopTex

4) Klünder TopTex + Jupette 3m (efter 10 dagar/risk för kraftig frost)

5) Klünder TopTex + Jupette 4 m med öppen fot (läggs på vid inlagring)

6) Halm + plast (vid behov)

*Med Klünder TopTex menas att fiberduken läggs på maskinellt med Klündermaskin.

Den 18 november lades kompletterande frostskydd i form av Jupette på led 5. I övrigt är det kompetterande frostskyddet inte pålagt än, vilket innebär att det inte är någon skillnad mellan led 2, 3 och 4.

Den 23 december kompletterades frostskyddet med Jupette i led 2 och 4 samt med vindskyddsplast i led 6.

Information om täckningsmaterial på de fyra andra stukorna kommer i nästa inlägg.