Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

22 dec

Hur många ton socker levererades till bruket?

Skördarna i parcellerna, de uppnåbara skördarna (AY=achievable yield) är redan kända. Så vad blev då skördarna i full praktisk skala? Odlarskördarna eller de så kallade FY-skördarna (FY=farmer yield) är även de imponerande. Vi kan konstatera att målet blev verklighet för en 5T-odlare redan 2014! Här kommer resultaten i korthet, en djupare analys kommer längre fram.

FY och AY skördar_15 nov ton per ha socker

Hos fyra odlare växte det över 20 ton socker per hektar i fält. Den högsta AY-skörden ligger på närmare 23 ton socker per hektar – en skördenivå som vi inte noterat förr, vare sig i försök eller praktisk odling. Målet är att leverera 20 ton/hektar till bruket och en 5T odlare uppnådde det: 20,1 ton socker per hektar var odlarskörden på Lolleseje. Ytterligare tre odlare ligger på över 18 ton socker, det är inte fy skam det heller.

Gapet mellan parcellskörd (AY – uppnåbar skörd) och odlarskörd (FY- direktlevererad odlarskörd) varierar mellan ett och fem ton socker/ha. Här finns mycket att förklara och mer att hämta. Två förklaringar är betalningssystemet som är vad det är och skördespillet som kan vara större eller mindre. I nästa steg försöker vi koppla sockerskörden till värme, ljus och vatten. Vi ska försöka besvara frågan: Hur mycket kunde vi skördat på våra 5T gårdar – var låg potentiell skörd (PY)?

(FY-skörden är skörden av tre sprutdrag hos respektive gård som tagits upp med gårdens vanliga upptagare och direktlevererats till bruket för vägning och provtagning i mitten på november.)

God Jul och Gott Nytt År!