Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

23 Dec

Opnåeligt udbytte sammenlignet med faktisk udbytte

Udbytterne i de håndopgravede parceller, de opnåelige udbytter (AY= achievable yield) er allerede kendt. Det er således interessandt, hvad udbytterne blev i fuldt praktisk skala.
Dyrkerudbytterne eller de såkaldte FY-udbytter (FY = farmer yield) er også høje. Vi kan konstatere, at målet blev virkelighed for en 5T-dyrker allerede i 2014!

I nedenstående figur vises resultaterne:
20141223_UDBYTTER
De blå søjler viser FY-udbytte og røde søjler som AY-udbytte i tons sukker pr. ha ved optagning den 15. november.
(FY-udbytterne er udbytter fra tre sprøjtebredder på de respektive gårde, og roerne er taget op med gårdens roeoptager og leveret direkte til fabrikken med normal vejning og fabriksprøvetagning midt i november).

 

Hos fire dyrkere blev der målt over 20 tons sukker pr. ha i marken. Det højeste AY-udbytte ligger tæt på 23 tons pr. ha.
Målet er at levere 20 tons pr. ha, og en 5T-dyrker opnåede dette med 20,1 tons sukker pr. ha på Lolleseje. Yderligere tre dyrkere ligger over 18 tons sukker pr. ha, hvilket også er pænt.

Gabet (forskellen) mellem parceludbytte (AY – opnåeligt udbytte) og dyrkerudbytte (FY – direkte leveret udbytte) varierer mellem et og fem tons sukker pr. ha. Her er mere at forklare og sikkert også mere at hente!

En del af forklaringen er spildet ved optagning, som kan være større eller mindre. I efterfølgende undersøgelser forsøger vi at sammenkoble sukkerudbytterne med klimadata (varme, lys og vand) for at besvare spørgsmålet: Hvor meget kunne der have været høstet på 5T-gårdene – hvad er det potentielle udbytte (PY)?

Glædelig Jul og godt Nytår!