Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

04 Dec

Udbytter i november

Nu kan vi præsentere årets udbytteresultat fra 5T-gårdene. I dette indlæg vises de såkaldte opnåelige udbytter, som giver svar på spørgsmålet: Hvad er det højest opnåelige udbytte i marken, hvis alting er så optimalt som muligt? Det blev til over 20 tons sukker pr. ha på fire af de ti 5T-gårde i 2014.

Sukkerudbytte i november, ton/ha: 5T er ikke en udbyttekonkurrence mellem forskellige gårde, men fokus ligger på den enkelte gård, og på hvor godt gårdens dyrkningsforudsætninger udnyttes – det gælder om at lukke gabet mellem, hvad der er muligt udbytte og faktisk udbytte i fuld praktisk skala.
2014120414_5T_novudb_dk

Rodudbytterne ligger mellem 94 og 128 tons roer pr. ha, og sukkerindholdet er normalt eller noget under det normale. Mindre nedbørsmængder i Danmark end i Sverige kan være årsagen til de generelt set lave rodudbytter på de danske gårde. Det noget lavere, men alligevel høje udbytte på Valterslund, skyldes dårlig fremspiring og angreb af aphanomyces. Udbytterne, som vises her, er baseret på et antal optagningsfelter på de respektive gårde med fuldt plantetal, og som er taget op med hånd. Disse felter er blevet passet minutiøst for at minimere udbyttebegrænsende faktorer som ukrudt, skadegørere og næringsmangel.

Dyrkerudbytter, som giver svar på, hvad udbyttet er i fuld praksis, bliver lagt på hjemmesiden efter den 18. december, hvor 5T-værterne, NBR og Nordic Sugar skal træffes for at gå resultaterne igennem. Flere resultater og diskussion kommer i næste nummer af SukkerroeNyt og i senere indlæg her.