Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

23 jan

2015-års betfält

På Hviderup väntar 2700 ton betor på leverans samtidigt som nästa odlingssäsong  inte är jättelångt bort. Betfältet där 5T försöken kommer finnas 2015 är på 32 hektar och ligger cirka en kilometer öster om gårdscentrum. Fröbeställningen är redan klar, Jeppe har beställt hälften Cartoon och hälften Muse. Aphanomyces är ett återkommande problem så det var självklart att välja enbart Aphanomycestoleranta sorter. Även växtsättet och en hög renhet är viktigt för Jeppe eftersom det är tyngre jordar på Hviderup och ofta besvärliga förhållanden vid upptagning.

”Det är så många andra viktiga faktorer än bara relativtalet som spelar in när jag väljer sort”, säger Jeppe.

För de flesta odlare innebär 2015 en reducerad betareal, så även för Hviderup. Det är viktigt att dra ner arealen för att undvika att producera överskottsocker med tanke på hur prisbilden ser ut, resonerar Jeppe.

IMG_5107

Vy över 2015-års betfält en gråmulen onsdagsförmiddag. Bakom träden går väg 113 mot Eslöv.