Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

12 jan

Friskviktsförluster vid lagring

Hösten 2013 gjorde NBR en liten undersökning för att lära sig mer om friskviktsförluster (=hur mycket vatten som avdunstar) vid lagring. Man fyllde sex provlådor med betor i samband med upptagning den 31 oktober hos Christian Wrage och lagrade sedan dessa under tre betingelser:

  1. Ute, öppet – 5,6 grader i medeltemperatur under lagringen.
  2. Ute, under tak – 5,8 grader i medeltemperatur under lagringen.
  3. Inne i garaget på HS – 13 grader i medeltemperatur under lagringen.

 

Totalt lagrades betorna i 68 dygn med start den 4 november. Varje vecka analyserades friskviksförlusterna för att följa utvecklingen. Betorna som stod ute i maskinhallen flyttades tillfälligt in i garaget under två tillfällen på grund av frost. De tre lagringsvarianterna utsattes för 884 daggrader vid inomhuslagringen och nivån 380-400 daggrader vid utomhuslagringen.

Friskviktsförluster lagring

Några kommentarer till resultaten:

  • Temperatur är mer avgörande än vatten. Budskap: Lika viktigt att undvika värme som minusgrader.
  • Kraftig uttorkning gav ökade sockerförluster. Budskap: Torra betor är bra men kraftig uttorkning ger ökade sockerförluster.
  • Betorna som stod torrt vid runt 13 grader förlorade över 20 % av vikten under 68 dagars lagring. I stukförsök på Jordberga 2006-2010 låg viktsförlusterna under lagring typiskt på nivån 2-5%. Här blev de betydligt högre, 7-10%. Budskap: Man bör vara försiktig med att överföra resultat från lagring i låda till lagring i stuka. Men lådan kan ge en god bild av vad som händer med ytterbetorna på stukan.
  • Invertsockerhalten ökade kraftigt under lagringen med tydlig koppling till temperaturen. Budskap: Åter viktigt att hålla temperaturen nere i stukorna.
  • Kraftigt uttorkade betor har klart sämre kvalitet i form av högre blåtal och K+Na halter.

 

I höst ligger nätsäckar på ytan av tre av leden på Hviderup: ingen täckning, bara Toptex samt TopTex + Jupette. Prover kommer att tas ut vid fyra tillfällen under lagringen. Vi hoppas dessa data ska lära oss mer om hur temperatur, fuktighet, torkning och frostgrader samverkar och påverkar lagringskvaliteten på våra betor.