Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

06 jan

Reflektioner över året som gått

Strax innan jul träffades de svenska och danska 5T-odlarna tillsammans med NBR, Nordic Sugar och den danska rådgivarorganisationen DLS för att blicka tillbaka på året som gått och diskutera hur vi för projektet vidare 2015.

Jag vågar påstå att alla inblandade kan skriva under på att projektets första år varit givande och gett en hel del insikter. Ingen odlingssäsong är den anda lik och alltid lär man sig något nytt. Skillnaden är att 5T-odlarna i år fått siffror på allt från plantantal, tillväxt, bladsvampsangrepp, skördespill och nematodförekomst. Att sätta siffror på saker och ting är betydelsefullt som beslutsunderlag samtidigt som det möjliggör mer precis jämförelse mellan år och med andra odlare. Att jämföra sig med andra är inget självändmål men det kan vara ett effektivt sätt att identifiera var den egna verksamhetens förbättringspotential finns. Vad uppnåddes då inom ramen för 5T-projektet? Kanske uppnåddes inga revolutionerande resultat som direkt går att peka på under 2014. Å andra sidan är det oftast så det fungerar – det är summan av små steg som gör att vi slutligen når bergets topp.

Möte i Köpenhamn

Det var många kloka synpunkter som framfördes på mötet, några av dem finns sammanfattade nedan. Stig Fabricius, Brakilde berättade att han alltid noterar vilket datum betorna får fyra blad och detta har aldrig varit så tidigt som 2014. Betarealen på Brakilde är delvis nematodinfekterad, detta i kombination med en torr vår är inte bra. Stategin för nästa år är att inte så betor på vissa fält för att sanera de marker med störst problem. Henrik Nilsson på Gretelund kommenterade att plantantal och etablering är helt avgörande samt att han inför 2015 kommer välja en sort med högre sockerhalt. Hans Henrik Jul Petersen har inför 2015 pjöjt på tvären på 2015-års betfält för att kunna så i nord-sydlig riktning.

Carsten Stoltze var nöjd med resultatet från spillundersökningen på Nygaard som låg på en mycket väl godkänd nivå (resultatet från spillundersökningen kommer i senare inlägg). Det finns mycket att hämta inom detta område och många odlare skulle tjäna på att ha bättre koll på spillet i sina betfält. Även Magnus Rafsten på Tofta och Jens Erik Pedersen på Lolleseje pratade spill och sa att de kommer ha större fokus på skördespill framöver.

Flera odlare pratade bladsvamp – dels att effekten av behandling var mycket stor 2014, dels att bladsvamp kräver mer uppmärksamhet. En av Jens Erik Pedersens lärdomar från året som gått är att tillämpa en mer differentierad behandlingsstrategi. Han kommer framöver att göra en svampbehandling i de fält som ska levereras tidigt och tre behandlingar i de fält som ska levereras sent. Jens Erik är också inne på att han kanske sår betorna för djupt och funderar därför på att så grundare med två såhus 2015.

Det var andra gången som alla 5T-odlare träffades och det känns som att vi börjar få grepp om varandra. Under 2015 planeras gemensamma studiebesök på 5T-gårdar i både Danmark och Sverige för att lära känna varandra ytterligare.

/Frida