Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 Jan

Reflektioner over året som nu er gået

Lige inden jul mødtes de danske og svenske 5T-dyrkere sammen med NBR, Nordic Sugar og planteavlsrådgivere fra DLS for at se tilbage på dyrkningsåret, og hvordan projektet kører videre i 2015.

Projektets første år har været givende og givet indsigt i mange områder. Ingen dyrkningssæsoner er ens, og man kan altid lære nyt. Forskellen er at 5T-dyrkere i år får sat tal på alt fra plantetal, tilvækst, bladsvampeangreb, spild ved optagning og forekomst af nematoder samt meget andet. At der bliver “sat tal på” er betydningsfuldt for ens beslutningsgrundlag, og det muliggører en mere nøjagtig sammenligning mellem år og sammenligning med andre dyrkere. At sammenligne sig med andre dyrkere kan være en god måde at identificere, hvor der er potentiale for forbedring i egen bedrift.

Hvad blev der så opnået inden for rammerne af 5T-projektet? Måske er der ikke opnået revolutionerende resultater, men på den anden side er det oftest sådan, at det er – det er summen af små fremskridt, som tilsammen giver er godt resultat.

Möte i Köpenhamn

Der var mange gode synspunkter, som blev fremført på mødet, og nogle af dem er sammenfattet i det følgende.
Stig Fabricius, Brakilde fortalte, at han altid noterer hvilken dato roerne har fire blade, og det har aldrig været så tidligt som i 2014. Roearealet på Brakilde er delvist inficeret med nematoder, og dette sammen med en tør sommer er ingen god kombination. Strategien for næste år er, ikke at så roer i marker med høj nematodeforekomst for at reducere nematodeproblemet i disse marker.

Henrik Nilsson fra Gretelund (i Sverige) kommenterede, at plantetal og etablering er helt afgørende, og at han til 2015 vil vælge en sort med højere sukkerindhold.

Hans Henrik Jul har i marken til 2015 pløjet på tværs for at kunne så i nord-sydlig retning, så roerne kan udnytte solindstrålingen optimalt.

Carsten Stolze var godt tilfreds med resultatet fra spildundersøgelsen på Nygaard. Spildet lå på et meget lavt niveau. Reduceret spild er et område, som mange dyrkere har mulighed for at opnå mere på.

Også Magnus Rafsten fra Tofta (S) og Jens Erik Pedersen fra Lolleseje talte om spild og sagde, at de vil have større fokus på dette fremover.

Flere dyrkere talte om bladsvampe – dels at effekten af behandling var meget stor, men også hvordan der opnås størst mulig effekt af behandlingerne. Jens Erik Pedersen planlægger en mere differentieret behandlingsstrategi, hvor roer der leveres tidligt, kun behandles een gang og tre behandlinger i marker, som leveres sent. Jens Erik var også inde på sådybde, som for hans vedkommende måske har været lidt for dybt, og overvejer at prøve at så lidt mindre dybt med to af såmaskinens rækker for at se forskellen.

Dette var anden gang, hvor alle 5T-dyrkere mødtes. I 2015 planlægges fælles studiebesøg på 5T-gårdene i både Danmark og Sverige.