Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 feb

Försöksstukan på Hviderup

I onsdags förra veckan träffades 5T-odlare och andra intresserade på Hviderup för att titta på lagringsförsöket och jämföra de olika leden:

1) Ingen täckning

2) Klünder TopTex (13/11) + Jupette 5m (23/12)

3) Klünder TopTex /13/11)

4) Klünder TopTex (13/11 + Jupette 3m (23/12)

5) Klünder TopTex (13/11) + Jupette 4 m med öppen fot (17/11)

6) Halm (25/11)+ plast (23/12)

IMG_5637
Det otäckta ledet som skalats med grävmaskin. All jord vittnar om besvärliga upptagningsförhållanden.

Betorna är upptagna den 10 november och är lagda i stuka med upptagare. Stukan lastades i torsdags med renslastare, uppskattningsvis låg det 7 ton betor per meter. Vi kan konstatera att en oskyddad fot har gett förstörda betor. Cirka 50-70 cm in fick tas bort med grävmaskin. Det kan också konstateras att gårdens egen stuka (på samma fält) som täckts med TopTex + relativt mycket halm vid foten inte heller har klarat sig utan frostskador. Det krävdes helt enkelt vindskydd för att klara alla betor kampanjen 2014.

Efter att ha studerat väderdata från Hviderup är det kanske inte så förvånande – det var minusgrader, som max cirka -10 grader, i fyra dygn. En annan synpunkt är att ska man göra något, så ska man göra det ordentligt. Är det kallt så måste plasten eller Jupetten ligga tätt mot marken för att klara foten. Optimalt är att plasten räcker ut en bit på marken för att helt undvika att kall luft kommer in i stukan nertill. Då får man också lite mer hjälp av värmen i marken.

IMG_5660
Ledet med halm och plast (plasten togs bort dagen innan) undersöks

Var det någon skillnad mellan de olika leden? Det otäckta ledet var inte bra alls – uppskattningsvis fick cirka en tredjedel av betorna skalas bort innan leverans till bruket. Mellan 2 och 4 % betor fick skalas bort i övriga led. En observation under lastning var att led 2 med den bredaste Jupetten var betydligt fuktigare inne i stukan än led 3 med bara TopTex. Öppen topp på någon meter verkar alltså inte varit tillräckligt för att kunna ventilera ut fukten ur stukan. Vi ber att få återkomma i frågan när proverna analyserats.

IMG_5618
NBR och HS tar ut prover från de olika leden

Vid diskussion framkom att Jeppe Mårtensson, Göran Olsson och Magnus Rafsten som tidigare varit inbitna halmtäckare är nöjda med TopTex och kommer fortsätta med det konceptet framöver. Man kan också säga att man kommit väldigt långt med bara TopTex, halm som skydd vid foten och viss skalning nertill.

Många goda lärdomar men det finns mer att lära och mer att hämta.