Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 feb

Första 5T året summeras

På Betodlarnas distriktsmöten i Smygehamn och Fogdarp presenterade Robert Olsson resultaten från 5T projektets första år. Det som kanske är mest intressant att diskutera är skillnaden i skördenivå mellan de handskörade parcellerna som visar den uppnåbara skörden och odlarskörden (en bestämd yta på försöksfältet som skördas med gårdens normala upptagare). Robert kallade det gapet mellan AY (achievable yield) och FY (farmer yield) skörd i sin presentation. AY skördarna låg 2014 mellan 15,8-22,8 ton socker på de tio gårdarna mellan FY skördarna varierade mellan 12,7-20,1 ton socker per hektar. I grova drag kan gapet förklaras av kontraktet (exempelvis generellt avdrag för nackning), skördespill och ”annat”.

FY och AY skördar_15 nov ton per ha socker

I genomsnitt är AY skörden densamma för Sverige och Danmark: 19,3 ton socker per hektar medan FY skörden är något lägre i Sverige. I snitt skiljer det 2 ton socker i Sverige mellan AY och FY skörd. Tillväxten mellan den 15/9 och 15/11 var i genomsnitt 3,3 ton socker vilket inte är speciellt bra då tidigare försök visar att det är möjligt att nå 5 ton. Orsaken är den solfattiga hösten.

Är det samma odlare som tog 22,8 (AY) och 20,1 (FY) ton socker? Ja det är det. Men det finns också odlare som tappar placeringar eller flyttar fram sin placering när man jämför AY och FY skörd. Tittar man på resultatet från spillundersökningen tappade gårdarna i snitt 5 ton betor per hektar. Det är för mycket! Rotspettsbrott är det som gav störst spill medan blastningen överlag var bra.

Sammanfattningsvis har vi haft en imponerande tillväxt 2014 och fyra gårdar nådde redan fösta året 20 ton socker. Det kan konstateras att det mesta handlar om starten – att lyckas med etableringen på våren – och slutet, det vill säga att minimera spillet vid upptagning och lyckas med lagringen.

Här är Roberts presentation i pdf-format: Betodlarnas distriksmöten 5T 150210