Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

11 Feb

Forsøg med kuledækning i Sverige

Onsdag den 4. februar mødtes svenske 5T-dyrkere og andre interesserede på Hviderup, som er en af 5T-ejendommene i Sverige. På Hviderup var der anlagt et kulelagringsforsøg, og det var muligt at se effekten af de enkelte kuledækningsmaterialer inden levering af roerne.

I lagringsforsøget indgik følgende forsøgsled:

1) Ingen dækning

2) TopTex (13/11) + Jupette 5m (23/12)

3) TopTex (13/11)

4) TopTex (13/11 + Jupette 3m (23/12)

5) TopTex (13/11) + Jupette 4 m med åben fod (17/11)

6) Halm (25/11)+ plastik (23/12)

(Jupette er vindtæt plastikvæv, som med velcro hæftes uden på TopTex for at give ekstra beskyttelse på den nederste del af kulen.)

IMG_5637
På det udækkede led er de yderste dårlige roer skrabet væk med gravemaskine. Meget jord vidner om besværlige optagningforhold.

Roerne blevet taget op den 10. november og lagt i kule med optageren. Roerne blev leveret den 5. februar, læsset med renselæsser, og der var ca. 7 tons roer pr. meter.
Det kunne konstateres, at udækkede roer har givet mange skadede roer.  Ca. 50 – 70 cm måtte fjernes med gravemaskine. Det kunne også konstateres, at gårdens egen roekule (fra samme mark), som var dækket med TopTex + relativt meget halm ved foden, heller ikke havde klaret sig uden frostskader. Der kræves helt enkelt vindtæt beskyttelse for at kunne beskytte roerne.

Efter at have studeret vejrdata fra Hviderup, er det det ikke så underligt – der var frostgrader med ned til minus 10 grader i fire døgn mellem jul og nytår. Er det koldt og blæsende skal plastik eller Jupette ligge tæt mod marken for at beskytte foden. Optimalt i dette tilfælde er, at plasten når et stykke ud på marken for at undgå, at kold luft kommer ind i kulen. Så får får man også bedre nytte af jordens varme.

IMG_5660
Ledet med halm og plastik (plastiken blev fjernet dagen før) undersøges.

Forskelle mellem de forkellige led
De udækkede roer klarede sig ikke godt – ca. en trediedel af roerne måtte skrabes af inden levering til fabrikken.
Mellem 2 – 4 % af roerne måtte kasseres i de øvrige led. En observation under læsningen af led 2 med den bredeste Jupette var, at der var betydeligere fugtigere inde i kulen end i led 3, hvor der kun var dækket med TopTex. Nogle meter med åben top ser ikke ud til at være tilstrækkeligt til at kunne ventilere fugten ud af kulen. Der tages prøver ud af kulerne for at analysere roerne nærmere.

IMG_5618
NBR og HS (Husholdningsselskabet) tager prøver ud fra de forskellige led.

Under den efterfølgende diskussion kom det frem fra tre af de svenske 5T-dyrkere, som tidligere har været varme fortalere for dækning med halm, er tilfredse med dækning med TopTex og vil fortsætte med dette fremover. I Sverige mener de, at man kan komme ret langt med kun TopTex og en beskyttelse af foden med halm og en evt. afskrabning af dårlige roer for neden.

Forsøget i Sverige viser, at er udfordringerne med kuledækning anderledes end i Danmark, og specielt i år, hvor kampagnen i Sverige først blev afsluttet efter en uge ind i februar.