Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

26 mar

Betsådd på Gretelund

Igår sådde Henrik Nilsson på Gretelunds lantbruk betorna på det som skall vara årets 5T fält. Henrik fortsätter med Strip-till konceptet han började prova under fjolåret.

Vårbruket började med att flytgödsel och kompletterade gödning kördes ut på fältet där det under fjolåret växt höstvete följt av oljerättika. Gödseln myllades ner med ett tallriksredskap. Efter några dagar var det sen dags för djupbearbetning och betsådd.

Maskinen som utför själva djupbearbetningen är en 3 meter bred DALBO där ”tänderna” är placerade på 50 cm avstånd från varandra. Som man ser på bilderna är tänderna utrustade med ordentliga vingar som lyfter upp och lossar jorden. Bearbetningsdjupet låg på drygt 25 cm. Efter den djupbearbetande delen sitter det två rader tallrikar som jämnar ut ytan och även utför bearbetning av markytan. Sist på maskinen sitter det en återpackningsvals som trycker till marken igen. Maskinen körs med en GPS- (RTK) utrustad traktor vilket gör att Henrik sen kan komma tillbaka med såmaskinen och så betorna precis över den djupbearbetade raden.

20150325_163020

20150325_160624
Under betraden är det luckert ner till ca 25 cm vilket gör att betrötterna snabbt kan ta sig ner på djupet. Växtrester i ytan skyddar mot vinderosion som annars kan ställa till det på lätta jordar.