Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

14 apr

Betsådd på Tofta

En begränsande skördefaktor i fjolårets 5T fält på Tofta var plantetableringen med ”luckig” uppkomst. Till detta året valde Magnus att så 5T fältet med en annan såmaskin, resterande betareal är dock sådd med samma maskin som ifjol. Per Jönsson sådde 5T fältet med sin Edenhall Advancer, vilket skedde i lördags den 11 april. Inför sådden hade Magnus harvat fältet två gånger. En reflektion från både Magnus och Per var att fältet möjligen var harvat lite för djupt.

 


 
Advancern är en kombimaskin som vid sådd radmyllar gödningen, i detta fallet 650 kg Probeta NPK, i samband med sådden. Maskinens konstruktion tillåter sådd i högre hastigheter, Per kör normalt i cirka 8 km/h. Magnus kommenterade att såfåran var distinkt och att fröet låg bra placerat i kontakt med fuktig jord. Förhoppningen är att få ett jämnare plantbestånd i jämförelse med förra året.

 

IMG_5463
Advancern utvecklades för att kunna bearbeta, radmylla, återpacka och så betor i en överfart.