Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 apr

Första ogräsbehandlingen

Det har hänt mycket ute i fält i helgen och på Hviderup kan man nu skönja raderna i betfältet sått den 24 mars. Också ogräsen har satt fart, det finns en del rapsplantor och trampört med begynnande örtblad.

I helgen kom lägligt nog regn på de flesta platser, på Hviderup fick man 6-7 mm. Den första örtogräsbehandlingen gjordes idag enligt följande: 1,75 Goltix, 0,6 Betanal Power, 0,05 Ethosat och 0,5 olja.

Jeppe valde att gå upp i Goltixdos för att utnyttja den fina markfukten och trycka till rapsplantorna.

20150427_raps Hviderup
Dags att bekämpa. Rapsplantor i betfältet på Hviderup den 27 april.

20150427 Hviderup
Igår såg man för första gången raderna (även från bilen!).