Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 apr

Skorpa – när är det motiverat att göra en åtgärd?

Det verkar som de flesta fick mellan 30 och 50 mm regn i slutet på mars, vilket gjort att vi ser viss skopbildning på en del platser. På betfält sådda strax innan regnet kan det innebära uppkomstproblem.

För att bryta skorpan och återställa avdunstningsskyddet är det tänkbart med en lätt bearbetning. Sådana åtgärder ska bara göras om det verkligen behövs då det alltid finns en risk att det stjälper mer än det hjälper. Så hur vet man om det är motiverat att göra en åtgärd?

Steg 1 är att bedöma hur långt komna betorna är. Åtgärden ska helst göras så tidigt som möjligt och innan bladanlagen börjat utvecklas. Har fröet några millimeter rotanlag är en bearbetning fortfarande möjlig. Om fröet fått kontakt med marken och börjat växa är det viktigt att störa så lite möjligt. Om betorna är grunt sådda är risken stor att man flyttar fröet även vid en lätt harvning. Har bladanlagen börjat utvecklas är betorna som mest känsliga och någon åtgärd är inte att rekommendera! Ofta har man bara någon dag på sig att göra en åtgärd innan betorna är för långt komna.

Steg 2 är att besiktiga marken närmare. I fält med bra jordstruktur sviktar/fjädrar det under fötterna. Om marken däremot känns som ett betonggolv kan det behövas en åtgärd. Naturlig sprickbildning återför syre till marken och ger betfröna nya vägar att ta sig till markytan. Ett enkelt test är att gå ut i fältet på morgonen när marken är som fuktigast och trycka ner pekfingret i såfåran. Kan man trycka så att det sviktar igenom skorpan är slutsatsen att betorna har tillräcklig skjutkraft att komma upp.

Ska man göra en lätt bearbetning ska den göras innan det blir för torrt. När markytan är helt vit är det för sent då skorpan hunnit bli för tjock. Det måste vara en viss fukta i marken för att jorden ska dela sig. En tumregel är att det ska finnas 10 % mörk markyta när bearbetningen görs.

På Hviderup såddes betorna tisdagen den 24 mars och det kom cirka 40 mm regn dagarna efter. Jeppe var orolig för skopbildning på framförallt vändtegarna och gjorde den 9 april en lätt bearbetning med efterharven på de mest drabbade delarna av fältet.

IMG_5423
Hviderup, 9 april