Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

01 apr

Tekniska lösningar – spårluckrare

Trots duktiga maskintillverkare händer det då och då att odlare bygger sina egna maskiner. Ibland är det så det börjar. Ta Väderstad som började med en egentillverkad sladd. Betydligt vanligare är att odlaren gör egna modifieringar eller förbättringar på den maskin man köpt. De kan vara större eller mindre. Ofta gäller regeln ”ju enklare ju bättre”

Vi tänkte göra en liten inventering bland våra 5T odlare på det här området och börjar med en detalj som ofta är ”fixad” på gården – spårluckrare.
20150401_spårluckrare_2

Spårluckrare på såmaskin
Idag går ofta något av såhusen på kanten av eller i ett hjulspår från såtraktorn. Det kan vara lite lurigt att få samma uppkomst här som i de övriga raderna. Några sänker såhusen i raden ett hack på djupinställningen. Många berättar också att billen slits hårdare här och att man får se upp med detta om man sår stora arealer. Vanligt är någon form av spårluckrare.

5T odlaren Göran Olsson på Lovisero lånar såmaskin av grannen Sven Bramstorp. Sven berättar att han fick idén från en bild för många år sedan. ”Det fungerar bra, vi har samma uppkomst i dessa rader som övriga. Bara att bocka en 12 mm efterharvspinne. Såaggregatet går mycket lugnare när det slippar hoppa på ribborna från traktordäcket”. För att öka livslängden lägger Sven på en sträng av hårdsvets på den vinklade delen som går i marken.

20150401_spårluckrare_1

Har du som läsare någon detalj eller lösning du själv fixat till på någon ”betodlingsmaskin” skulle vi uppskatta om du vill dela med dig i ord eller bild. Välkommen att höra av dig till Frida på 0709-53 7226 eller frida.thorstensson@nordzucker.com i så fall.

Glad påsk!