Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 maj

Aktuellt i fält på Gretelund

Det har varit en kall och lågtrycksbetonad vår vilket märks på utvecklingen i betfälten. På Gretelund såddes betorna den 25 mars och den tredje ogräsbehandlingen gjordes i måndags morse – ”aldrig tidigare har vi kört tre gånger när betorna är så små som nu”, kommenterar Henrik.

Problemogräset på det aktuella fältet är åkerbinda, därav har Henrik valt att ta med Fiesta T i senaste behandlingen. Henrik planerar att köra mangan tillsammans med Select vid nästa körning. Totalt har det kommit cirka 70 mm regn sedan sådd.

Ogräsbehandlingar så här långt:

T1: 2,0 Goltix, 0,6 Belvedere, 0,5 olja (22/4)

T2: 0,5 Goltix, 0,6 Belvedere, 0,4 olja (30/4)

T3: 0,5 Goltix, 0,6 Belvedere, 1,0 Fiesta T, 0,1 Ethosat, 0,5 olja (11/5)

Generellt är det ett bra bestånd med hyffsat jämnt fördelade plantor. Ett bekymmer är dock svampangrepp i form av Pythium/Aphanomyces, som hämmar betornas tillväxt och i vissa fall leder till plantbortfall. Här syns tydliga sortskillnader mellan Aphanomycestoleranta och mottagliga sorter.

 

20150512_Gretelund
Slokande planta med tydliga svampangrepp.

På merparten av fältet är skadorna begränsade då Cartoon är huvudsorten, även om angrepp förekommer. Som jämförelse odlas även KWS Pascalina och i denna del av fältet är betorna betydligt mindre och rötterna på betorna är i högre utsträckning greniga och mörkfärgade.

20150512_Gretelund_svampangrepp
Raden till vänster är Cartoon och raden till höger är KWS Pascalina. Betorna till höger kommer att repa sig men har tappat i tillväxt.