Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

21 maj

Aktuellt i fält på Tofta

Raderna syns tydligt på Tofta där betorna, som såddes den 11 april, nu har två utvecklade örtblad med de andra örtbladsparet på gång. Magnus är nöjd med beståndet och tycker att det är mycket jämnare med mindre luckor i år jämfört med ifjol. Idag gör NBR planträkningar i fältet och det ska bli mycket spännande att få siffror på plantantalet!

Tofta 20150520

 

Tre ogräsbehandlingar har hittills gjorts enligt nedan:

T1: 1,5 Goltix + 0,6 Betanal Power + 0,5 superolja (1/5)

T2: 1,35 Goltix + 0,55 Betanal Power + 0,08 Ethosat + 0,45 superolja (11/5)

T3: 1,0 Goltix + 0,6 Betanal Power + 0,07 Ethosat + 15 g Safari + 0,5 superolja (21/5)

Effekten av de två första behandlingarna har varit goda men det finns dock en del raps och näva samtidigt som snärjmåra börjar komma. Idag är det fina förhållanden med god markfukt och temperatur runt 13 °C  vilket borde innebära bra effekt av den tredje körningen.

Med nästan 4 liter/ha Goltix i marken så tycker Magnus att fältet ska bli rent. Han tog med Safari i den tredje körningen med tanke på rapsen och nävan. Snärjmåran är för liten i dagsläget men tas i den fjärde ogräsbehandlingen med Safari.

 

20150520_nygård_nollruta_1
Rapsplantorna är större än betorna i den obehandlade nollrutan. Även rikligt med viol.