Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 maj

Aktuellt i fält på Valterslund

Magnus på Valterslund är nöjd med uppkomsten i årets 5T-fält. Utan att ha gjort någon noggrann planträkning bedömer vi att det finns cirka 80 000-90 000 plantor per hektar – man ser inte många luckor när man går över fältet. Betorna såddes den 17 april under fina förhållanden, kort därefter kom ett lätt regn och i maj månad har det kommit 28 mm regn, varav 20 mm har kommit de två sista dagarna.

Det finns relativt mycket ogräs i fältet och den första ogräsbehandlingen gjordes 1 maj på grund av att rapsplantorna började bli stora. Magnus körde då 1,5 Goltix, 0,6 Betanal Power och 0,5 olja.

IMG_5495
Påverkad rapsplanta till vänster och till synes opåverkad rapsplanta till höger. Magnus följer utvecklingen och kommer därefter bestämma tidpunkten på nästa behandling.

Det finns redan nu många nygrodda ogräs, bland annat raps, viol och trampört – det gäller att komma ut i tid med den andra ogräsbehandlingen! Magnus tror att det blir i helgen. Han kommer då att köra med följande blandning: 1,25 Goltix, 0,6 Betanal Power, 0,15 Ethosat och 0,5 olja. Den höga Ethosatdosen motiveras av förekomsten av trampört och för att trycka till rapsen ordentligt.

 

IMG_5503
Magnus Bengtsson och Ola Cristiansson diskuterar bekämpningsstrategi.