Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 maj

Andra ogräsbehandlingen på Lovisero

Den andra ogräsbehandlingen gjordes i söndags morse, den 3 maj. Göran berättar att det var perfekta förhållanden, vindstilla och god markfukt samtidigt som det lovades regn natten mellan söndag och måndag. Sedan i måndags har det kommit 20 mm regn.

”Den första ogräsbehandlingen hade lite taskig effekt på rapsen, det gick att hitta
rapsplantor som såg helt opåverkade ut samtidigt som det fanns i princip lika
stora rapsplantor som var påverkade. Det fanns även binda
med begynnande
örtblad så därför jag ville inte vänta tills efter regnen”
.

 

20150507_Lovisero_1
Det börjar torka upp i markytan efter det senaste regnet, bild från den 7 maj (Görans egen bild).

Ogräsbehandlingar så här långt:

T1: 1,5 Goltix, 0,6 Betanal Power, 0,3 Renol (24/4)

T2: 0,7 Goltix, 0,6 Betanal Power, 0,9 Fiesta T, 0,1 Ethosat, 0,3 Renol (3/5)

Göran valde att ta med Fiesta T på grund av åkerbindan. Idag har han varit ute i fältet för att kontrollera effekten och tycker det ser bra ut. ”Åkerbindorna är påtagligt påverkade, detsamma gäller för rapsen – det kändes rätt att jag körde i söndags”, säger Göran.