Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 maj

Fältet har repat sig väl

På Hviderup hade man i början på april uppkomstproblem på grund av igenslamning. Jeppe valde att göra en lätt bearbetning med efterharven på framförallt vändtegarna där det var som mest stumt (läs mer om det i ett tidigare inlägg). I samband med det lade NBR också ut skorpbrytningsförsök på ett av gårdens betfält. Dagarna efter harvningen kom det 20 mm regn (det hade lovats 2 mm) vilket var till stor nytta för betorna.

Hviderup_20150520_3
Hviderup den 20 maj.

Länge såg det rätt tråkigt ut på de delar av fältet som harvats med betydligt sämre uppkomst jämfört med där man inte gjort någonting. Dock var det svårt att skapa sig en rättvis bild av uppkomsten då många plantor var höljda med jord efter harvningen. Med facit i hand skulle man inte ha gjort något, kommenterar Jeppe.

Förra veckan gjordes en planträkning på 5T-fältet och vi kan konstatera att det trots allt blev skapligt med en uppkomst på 87 procent. I det stora hela är uppkomsten god även om det finns rätt så stor variation inom fältet. I genomsnitt finns där 81 200 plantor per hektar och 6,4% av de uppkomna plantorna är så kallade pellar (små plantor med 4-6 örtblad färre än den genomsnittliga betan på fältet).

Hviderup_20150520_2
Magnus Nilsson och Robert Olsson på NBR diskuterar planträkningen.

Anders Rydén på Nordic Sugar tycker att fältet repat sig väl. Det såg motigt ut för betorna när det var igenslammat men det ser betydligt bättre ut nu.